СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ СОҲАСИДА БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Дилшод Хакбердиевич Пулатов и.ф.д.профессор

Маматов Нодирбек Сайдивоқосович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси тингловчиси

Электрон манзил:NODIRXUJA77@gmail.com

Читать далее

ЎЗБЕКИСТОНДА КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА БАНКЛАРНИ ИНҚИРОЗДАН ЧИҚИШИ ВА УНДА ХАЛҚАРО МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЎРНИ

Тоймухамедов Иброхим Рихсибоевич

ТДИУ “Банк иши ва инвестициялар” кафедраси доценти

Тожиев Раҳматилла Раҳмонович

ТДИУ “Банк иши ва инвестициялар” кафедраси доценти

Читать далее